Warszawa, ul. Śniadeckich 12/16 m.43   605 59 19 19
Terapia rodzin


Karuzela relacji, emocji, schematów.
Rodziny pochodzenia, teściowie, dziadkowie. Rodziny, które tworzymy z wyboru sami: żona, mąż, dzieci. Konkurowanie o uwagę, miłość, czas itp.

To wszystko może tworzyć pole do napięć, konfliktów.

Zdarza się, że rodzinę dotykają kryzysy: choroby, żałoba, utrata pracy. Trudne może stać się też przejście do kolejnego etapu życia rodziny, np. urodzenie dziecka, pójście dzieci do szkoły, dorastanie nastolatka, wyprowadzenie się z domu, rozpoczęcie pracy przez matkę/żonę.

Jeżeli jakiekolwiek trudności dotyczą Twojej rodziny i masz motywację, by zmienić tę sytuację – zapraszam na konsultację psychoterapeutyczną.

Pierwsze spotkanie i kolejne sesje odbywają się ze wszystkimi członkami rodziny.
Więzy w rodzinach są silne, tym trudniej je zrozumieć, gdy nie są dostrzegalne, czytelne. To co oczywiste, na wierzchu, często kryje mniej świadome mechanizmy. Pomagam je dostrzec, zrozumieć i tak, jak to możliwe rozwiązać.