Warszawa, Marszałkowska 45/49 m.31
605 59 19 19
Cytat na dziś
Mieć silny charakter znaczy doświadczać wpływu innych na siebie samego.
Stendhal

Jak mogę Ci pomóc?


Psychoterapia par
Psychoterapia indywidualna
Terapia rodzin
Coaching rodzicielski

O mnie


W zawodzie psychologa pracuję od 2003 roku. Od 2008 prowadzę psychoterapię.
Pracuję w podejściu systemowym oraz ericksonowskim. Prowadzone procesy psychoterapeutyczne poddaję superwizji.

Podstawowa zasada, którą się kieruję w pracy to szanowanie i akceptacja rzeczywistości pacjenta.
Każdy ma prawo żyć tak, jak potrzebuje.
Towarzyszę i wspieram w procesie zmiany w takim kieunku, jaki jest dla niego komfortowy i uzdrawiający.

Moje zasadnicze wykształcenie to:

- studia na kierunku społeczna psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
- 3-letnie szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
- 2,5-letnie szkolenie z terapii systemowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
- roczne szkolenie Psychoterapia małżeństw i par w Polskim Instytucie Ericksonowskim
- roczne szkolenie Treningu Interpersonalnego w Ośrodku Intra atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
- studia podyplomowe Coaching Profesjonalny w Akademii L. Koźmińskiego.

Ponadto regularnie uczestniczę i doszkalam się na szkoleniach, konferencjach prowadzonych przez polskich i zagranicznych praktyków.


Cennik


Psychoterapia indywidualna - 130 zł, sesja raz w tygodniu

Psychoterapia par - 180 zł, sesja co dwa tygodnie

Psychoterapia rodzinna - 180 zł, sesja co dwa tygodnie

Coaching rodzicielski - 130 zł, częstotliwość zgodnie z potrzebami
Kontakt